Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec
Informační centrum
Zámecká 279
284 03 Kutná Hora - Sedlec

Tel.: +420 326 551 049
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Virtual tours CZ

   UPOZORNĚNÍ   

toto jsou staré stránky sedlecké farnosti, nové stránky prosím hledejte na www.sedlec.info. Pokud se Vám i na nové adrese zobrazují stále tyto stránky, vyčištěte si, prosím, cache soubory Vašeho internetového prohlížeče.

Biblická hodina bude ve středu 28. listopadu od 19 hodin v prostorách církevního gymnázia.

Náboženství pro dospělé proběhne v infocentru v Sedlci ve čtvrtek 29. listopadu od 19:15 hodin.

Schůzka Slunečního kmene proběhne v sobotu 1. prosince od 9 hodin. Začíná v katedrále.
Schůzka družiny Concordie začne v pátek 30. listopadu večer a bude spojena s přespáváním na sedlecké faře.

Mše sv. spojená se křtem Huga Katony bude slavena v kapli sedlecké katedrály v sobotu 1. prosince od 15 hodin. Celebruje P. Jaroslav Brož.

Sbírka příští neděle (2. prosince) je určena kněžský seminář a formaci bohoslovců. Všem dárcům děkuji.

Žehnání adventních věnců, které si přinesete, proběhne při všech bohoslužbách 1. adventní neděle 2. prosince).

Setkání ERF proběhne v úterý 4. prosince ve farním infocentru. Začátek je v 19 hodin. Na programu je rozpočet na rok 2019.

Akci Červená středa (Red Wednesday), pořádá 28. listopadu 2018 společně Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví v ČR  a Federace židovských obcí. Iniciativa připomíná osoby pronásledované pro víru. Vizuálním symbolem akce je červené světlo.
Více: https://admont.cirkev.cz/index.php/s/Y6SeamZ8wGkXbz8

V sobotu 1. prosince proběhne na arciděkanství v KH duchovní obnova. Začátek je ve 14 hodin. Obnovou provází P. Jan Houkal.

Závěrečný koncert  cyklu „Katedrály pomáhají katedrále“ se uskuteční v chrámu sv. Barbory v pondělí 3. prosince. Začátek je v 18 hodin.

Edikt s prosbou o sdělení veškerých užitečných informací týkajících se R. D. Josefa Toufara zveřejnil diecézní biskup. Více na nástěnce.

Dny otevřených dveří proběhnou v církevním gymnáziu v KH v pátek 30. listopadu od 8 do 16 hodin a v sobotu 1. prosince od 9 do 13 hodin.

V našich kostelích bude po několik příštích týdnů možné podepsat dvě petice: První je proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy, druhá je na podporu manželství. Více: http://www.istanbulskaumluva.cz
http://www.podporamanzelstvi.cz.

Rorátní mši sv. budeme slavit v sobotu 8. prosince v katedrále v Sedlci. Mší svatou také oslavíme slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu, což je doporučený svátek.

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019:

Prosincové téma:
Každý člověk je Božím darem.

Svědectví svatých:
Mikuláš, František Xaverský, Františka Xavier Cabrini

Biblické postavy a odkazy:
Zvěstování Panně Marii – Lk 1,26-38
Ježíš jako dar – Lk 2,1-20; Lk 2,22-40

Evangelii Gaudium: čl. 274
Ke sdílení života s lidmi a velkodušnému sebedarování potřebujeme poznat, že také každý člověk je hoden našeho odevzdání. Ne pro svůj fyzický vzhled, pro svoje schopnosti, pro svůj jazyk, svoji mentalitu nebo uspokojení, které nám může poskytovat, nýbrž proto, že je dílem Boha, Jeho stvořením. Byl stvořen k Jeho obrazu, vyzařuje něco z Jeho slávy. Každá lidská bytost je předmětem nekonečné Pánovy něhy. V jejím životě přebývá Pán. Ježíš Kristus daroval svoji drahocennou krev na kříži za každého člověka. Bez ohledu na vzezření je každý nezměrně posvátný a zasluhuje naši sympatii a naše odevzdání. Dokážu-li tedy pomoci jednomu jedinému člověku žít lépe, stačí to k ospravedlnění daru mého života. Je krásné být věrným lidem Božím. A plnost získáváme, když strhneme zdi a naše srdce se naplní tvářemi a jmény.

Pavel Tobek

P. Pavel Tobek

Tel. fara: 327 561 143

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bohoslužby v katedrále:

neděle 9:30

více dle aktuálního rozpisu