Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec
Informační centrum
Zámecká 279
284 03 Kutná Hora - Sedlec

Tel.: +420 326 551 049
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Virtual tours CZ

   UPOZORNĚNÍ   

toto jsou staré stránky sedlecké farnosti, nové stránky prosím hledejte na www.sedlec.info. Pokud se Vám i na nové adrese zobrazují stále tyto stránky, vyčištěte si, prosím, cache soubory Vašeho internetového prohlížeče.

V úterý 20. listopadu proběhne na faře jednání pastorační rady farnosti. Začátek je v 18 hodin.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací proběhne ve středu 21. listopadu po skončení večerní mše sv.

Koncert barokní hudby se v sedlecké katedrále uskuteční v sobotu  24. listopadu. Sopranistku Janu Veberovou doprovodí na varhany Viktor Darebný. Na programu jsou díla J. S. Bacha, Ch. W. Glucka,  G. F. Händla a dalších. Začátek je v 16 hodin. Vstupné je dobrovolné.

Sbírka minulé neděle (11. listopadu) na pojištění církevního majetku vynesla celkem 8 tisíc korun. Všem dárcům upřímně děkuji.

Mše na úmysl dárců mešních fundací budou od adventu slaveny ve všech českých a moravských farnostech. Mše mají být přednostně slaveny o nedělích a svátcích. Je to způsob, jak vyrovnat závazky z minulosti, narušené po roce 1948.

 

DOPIS DOMINIKA KARDINÁLA DUKY
KE DNI BIBLE
V NEDĚLI 18. LISTOPADU 2018

Vážení přátelé,

v období, kdy se tříbí mnoho věcí v církvi   i ve společnosti, si uvědomujeme naléhavost výzvy obnovit v biblickém duchu všechny aktivity církve. K takto široce pojaté obnově směřuje činnost Biblického díla.
Nedávno se v Římě sešli biskupové z celého světa, aby takřka celý měsíc rokovali na téma „Mladí lidé, víra a rozlišování povolání“. Jsem přesvědčen, že i z této biskupské synody vzejde dokument, v němž bude Svatý otec povzbuzovat k četbě Písma svatého nejen mládež, ale všechny věřící křesťany. Biblické dílo je připraveno reagovat na aktuální požadavky v oblasti biblického apoštolátu.
Bez Vaší velkorysé podpory bychom však nedokázali nic. Chci tedy touto cestou poděkovat za vaše modlitby i finanční podporu pro příští rok.
Na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz) najdete mnoho námětů k praktickému uskutečňování požadavku, aby veškerá činnost církve byla prostoupena duchem Písma svatého.

S vděčností za Vaši podporu Vám žehnám

               Dominik kardinál Duka
předseda správního výboru CKBD

 

Na základě rozhodnutí České biskupské konference se Den bible slaví ve všech farnostech českých i moravských diecézí.
Sbírku na biblické dílo budeme také letos konat po celý advent jako tzv. druhou. Své příspěvky a dary můžete odevzdávat v zákristii, nebo vhazovat v katedrále do pokladny naproti pracovišti průvodců.
25% vybrané částky zašleme Českému katolickému biblickému dílu, 75% je určeno pro Českou biblickou společnost.
V loňském roce jsme v této sbírce vybrali celkem 4 tisíce korun.

Pavel Tobek

P. Pavel Tobek

Tel. fara: 327 561 143

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bohoslužby v katedrále:

neděle 9:30

více dle aktuálního rozpisu