Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec
Informační centrum
Zámecká 279
284 03 Kutná Hora - Sedlec

Tel.: +420 326 551 049
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Virtual tours CZ

   UPOZORNĚNÍ   

toto jsou staré stránky sedlecké farnosti, nové stránky prosím hledejte na www.sedlec.info. Pokud se Vám i na nové adrese zobrazují stále tyto stránky, vyčištěte si, prosím, cache soubory Vašeho internetového prohlížeče.

Do 8. listopadu včetně lze denně získat za obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce, modlitba za zemřelé při návštěvě hřbitova) plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

Výstav Nejsvětější svátosti oltářní spojený s adorací proběhne ve středu 7. listopadu po skončení večerní mše sv.

Sbírka příští neděle (11. listopadu) je určena na pojištění církevního majetku v naší královéhradecké diecézi.

V úterý 13. listopadu proběhne od 19 hodin jednání ekonomické rady farnosti. Na programu bude především střednědobý finanční výhled farnosti a příprava rozpočtu na rok 2019.

V pátek 16. listopadu proběhne v sedlecké katedrále další z cyklu benefičních koncertů pro svatovítské varhany. Pěvecký sbor Vox Bohemica přednese pod vedením Tomáše Charváta a za doprovodu Ĺubici Spurné pásmo světové chrámové hudby. V druhé části večera zahrají Viktor Darebný na varhany a Jiří Kuchválek na housle díla Bacha, Dvořáka a dalších mistrů… Dobrovolné vstupné je určené na stavbu nových svatovítských varhan. (www.svatovitskevarhany.com).
Přímluvná modlitba nejen za charitu proběhne v pondělí 5. listopadu  od 15 hodin v kostele Matky Boží Na Náměti. Modlitba bude tentokrát doplněna příležitostí ke sv. přijímání.

Svatomartinský lampionový průvod proběhne v neděli 11. listopadu. Sraz je 17 hodin u arciděkanství.

Slavnostní průvod městem pořádá na oslavu 17. listopadu kutnohorská farnost ve spolupráci s kutnohorskými školami. Více na plakátech.

Podzimní duchovní víkend Tammím 2018 v Arcibiskupském semináři v Praze proběhne o víkendu 23. až 25. listopadu. Akce je určena mladým mužům. Více informací na plakátech, www.seminar-praha.cz, nebo u duchovního správce.

Adventní duchovní obnovu VIR pořádá pro mladé muže od 17 do 35 let Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci. Více informací získáte a přihlásit se můžete na adrese: www.knezskyseminar.cz/akce/vir.

 

Mimořádný misijní měsíc říjen 2019:
Papež František klade důraz na misijní poslání církve, a proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 (100 let od apoštolského listu Maximum illud papeže Benedikta XV. o misijním úkolu církve) jako Mimořádný misijní měsíc, kterému bude předcházet celoroční příprava. Pro tuto přípravu vznikl materiál, který na každý měsíc doporučuje téma, biblické odkazy a příslušný text z papežské exhortace papeže Františka Evangelii Gaudium.

Listopadové téma: Zemřelí svědci víry a misionáři
Anežka Česká,
Mikuláš Tavelič,
Kolumbán,
Ondřej Dung-Lac.

Biblické postavy a odkazy:
Izák: Gn 21,1-8; 22,1-18.
Jonáš: Jon.
Náman: 2Král 4,1-15.
Jairova dcera: Mk 5,21-24;35-43, Lk 8,40-42; 49-56.
Naimský mládenec: Lk 7,11-17.
Vzkříšení Lazara: Jan 11,1-44

Evangelii Gaudium: čl. 279
Poněvadž tyto zárodky nevidíme vždycky, potřebujeme vnitřní jistotu, tedy přesvědčení, že Bůh může jednat za jakýchkoli okolností, i uprostřed zdánlivých pádů, protože „poklad víry máme v nádobě hliněné“ (2 Kor 4,7). Tato jistota je tím, co se nazývá „smysl tajemství“. Znamená vědět s jistotou, že ten, kdo se daruje a dává Bohu z lásky, zajisté bude plodný (srov. Jan 15,5). Tato plodnost je často neviditelná, neuchopitelná, nezúčtovatelná. Jsme si dobře vědomi, že jeho život přinese plody, ale nenárokuje si vědět, jak, ani kde, ani kdy. Má jistotu, že nebude ztraceno nic z jeho skutků vykonaných z lásky, žádná z jeho upřímných starostí o druhé, žádný skutek lásky k Bohu, žádné velkodušné úsilí, žádná bolestivá trpělivost. To všechno obíhá světem jako síla života. Někdy se zdá, že jsme svými silami nedosáhli žádného výsledku, avšak misie není obchod či podnikatelský projekt, ani humanitární organizace, není to podívaná, jejíž účastníky přitahujeme svojí propagandou, abychom je pak spočítali; je něčím mnohem hlubším, co uniká každému měření. Možná Pán využije našeho vynaloženého úsilí, aby žehnal na jiném místě světa, kam nikdy nepřijdeme. Duch svatý působí, jak chce a kde chce; dejme se cele, ale bez nároku vidět nápadné výsledky. Vězme jen, že nezbytné je sebedarování. Učme se spočívat v něžné náruči Otcově uprostřed našeho kreativního a velkorysého odevzdání. Jděme co nejusilovněji vpřed, ale nechme, aby našemu úsilí dal plodnost On tak, jak chce.

(Zdroj EG: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=19240)

 

Pavel Tobek

P. Pavel Tobek

Tel. fara: 327 561 143

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Bohoslužby v katedrále:

neděle 9:30

více dle aktuálního rozpisu